Indo Nordic
Byt in guld


Betala dina nya smycken med ditt gamla guld. 

Inbytespris
23k - 537 kr/gram
22k - 515 kr/gram 
18k - 420 kr/gram
14k - 327 kr/gram
  9k - 200  kr/gram       

Hur gör jag?
  
Kom in med guldet till någon utav våra butiker eller paketera och sänd dina smycken i ett rekommenderat brev till:

Golden Swan AB
Box 2249
103 16 STOCKHOLM

Vi ersätter dig alltid för porto och rekommendationsavgift, även om du väljer att inte genomföra försäljningen. 
Om du uppskattar värdet på ditt guld till över 10.000 kr, ber vi dig skicka försändelsen med tillägg Värde.
Du ersätts även för denna avgift.
 
Inkludera dessa uppgifter:
 • Kopia eller foto på din id handling
 • Adress
 • Telefonnummer/epostadress
 • Eventuellt ordernummer
   Vi behandlar alla personuppgifter konfidentiellt enligt personuppgiftslagen (PuL).
    
   1. Då vi vägt och kontrollerat ditt guld kontaktar vi dig alltid med en offert, enligt tabellen ovan. Du kan då välja att genomföra köpet eller få ditt guld återsänt till dig. 

    Även om du önskar få guldet återsänt ersätter vi dig för alla porto- och rekommendationsavgifter.

   2. Vi behåller ditt guld orört i 30 dagar, ifall du skulle ångra försäljningen. Ångerrätten är således 30 dagar från försäljningsdatum. Detta gäller ej varor som görs på beställning.

   3. Om värdet på ditt guld överstiger priset på varorna kan du välja att erhålla mellanskillnaden i form av ett tillgodokvitto på resterande summa. Våra tillgodokvitton har inga tidsbegränsningar.

    Om dina smycken innehåller annat än guld, såsom prydnads- eller ädelstenar, kommer dessa plockas bort och, om du så önskar, återsändas till dig på egen bekostnad. Plocka gärna själv bort dessa innan du sänder iväg smyckena.
   • Vi köper inte silver, ädelstenar, pärlor etc.
   • Vi samarbetar med polisen som kan komma att stöldkontrollera sålt guld.